Främjande ledarskap

Främjande ledarskap är ett begrepp som förenar en god förmåga att kommunicera med ett förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i tillit, respekt och ansvar.
-  Tillit till dem som berörs av ledarskapet, att de själva kan ta stort ansvar för uppdraget och utformandet av sina liv.
-  Respekt för att människor vill bli delaktiga i det som rör deras intressesfär.
-  Ansvar för att skapa förutsättningar för en öppen kommunikation.

Främjande ledarskap är både utvidgande och hälsoskapande ledarskap som visat sig vara framgångsrikt oavsett på vilken nivå det utövas. Det är kommunikativt och i sitt arbetssätt coachande. Det står stadigt på välgrundade teorier, men bygger på praktik och erfarenhet från fältet .
Främjande ledarskap sammanfattar det förhållningssätt till ledarrollen som vuxit fram och som jag utvecklat under mina 20 års studier och praktiskt arbete som ledare och pedagog. 
Ledarskapet är dock underordnat det uppdrag inom vilket ledarskapet utövas.

Kenneth Westin

Aktuellt