Vår verksamhet följer två huvudspår som förenas i ett gemensamt förhållningsätt, till kunskap, till livet och till människor.

Vi är två pedagoger med lång folkbildningsbakgrund, huvudsakligen som folkhögskollärare. Folkhögskolans arbetssätt är projektinriktat med teman och dialogen i fokus. Genom åren har vi haft givande och berikande möten med människor, såväl gamla som unga. Vi vill fortsätta att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande i egen regi, i hopp om att också du vill bidra med dina erfarenheter och dina tankar. Tillsammans blir det mesta bättre, helheten är större än summan av delarna.
 
Kurserna och träffarna i vår verksamhet bygger på vår kunskapssyn, vår människosyn och vår livssyn:
 

  • Var och en skapar sin kunskap. Annat är inte möjligt.
  • Behov är unika men kan bearbetas i gemenskap.
  • Tillsammans lär vi oss tolka och förstå bättre det vi ser, hör och läser.

 
Vad vi vill, det tror vi också gärna. (Caesar)
Vi ska ge akt på vad vi vill och tror och inte lita på dem som försöker sälja lycka.
 
Hinder är de skrämmande ting du ser när du flyttar blicken från målet. (Hannah More)
Vi ska koncentrera oss på möjligheter och målet.
 
Människor som omger sig med fakta men som varken tillåter sig några överraskningar, hypoteser eller intuitiva uppenbarelser, befinner sig i ett mentalt fängelse som är långt värre än enbart okunnighet. (A.Einstein)
Vi ska inte endast lita på våra fem sinnen, det finns mycket mer som är verkligt, som vi inte kan upptäcka med de fem sinnena.
 
För att skapa balans i våra liv, måste vi skapa förutsättningar för det vi vill och tror. Tillfällena beror inte på tur och de händer inte av en slump, de finns alltid där.
Det är vi som är förutsättningarna och skälet till det mesta som händer oss.