Jag är verksam som arrangör av ledarskapskurser inom olika sektorer och på olika nivåer i arbetslivet, föreläsare, konsult, grupphandledare, personlig coach och kompetensutvecklare för lärande och ledarskap.
Jag har utvecklat ett arbetssätt som främjar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen Främjande ledarskap.
                     
             
Mina handledarerfarenheter och andra uppdrag:
-        Grupphandledning för personalgrupper inom skola, fritid och ungdomsvård
-        Coachning av chefer och ledare inom kommuner, företag och organisationer
-        Kortare och längre utbildnings- och utvecklingsprojekt för kommuner och föreningar
 
Arbetssätt:
Undersökande och i dialog benämna världen (dialogpedagogik)
Lösningsinriktat och reflekterande
Narrativt och utvecklande
Praktisering av teorier
 
Teori och grundsyn:
De utvecklingsarbeten som jag medverkar i har systemteoretisk grund och bygger på social konstruktivism och salutogen teori med det salutogena perspektivet i fokus.
 
Min bakgrund och utbildning:
Byggnadsingenjör, omskolad till fritidsledare och folkhögskollärare.
Mångårigt engagemang som ledare, tränare och innehaft styrelseuppdrag inom föreningslivet.
Enstaka kurser på universitetet i sociologi, pedagogik, ledarskap och fritidsvetenskap.
Lärare och uppdragsansvarig på Skarpnäcks folkhögskola 1987-2014.
Handledarutbildning vid Luleå tekniska universitetet.
Utvecklat och genomfört chefsutbildning för kultur- och fritidssektorn.
Jag grundade FöreståndarAkademin
Medförfattare till ”Samtal i pedagogernas rum”
Producent av utbildningsfilmen ”Scener ur ett ledarskap”
 
Jag tar gärna uppdrag:

  • Regelbunden handledning inom Storstockholm
  • Föreläsningar och konsultationer i hela landet
  • Projekt i kompetensutveckling för lärande och ledarskap
  • Ledarskapskurser

 
Referenser:
 
Stefan Frohm, rektor i Huddinge
"Kenneth tillförde mycket mervärde i vår omställningsprocess, och var mycket uppskattad av personalgruppen som skulle göra jobbet. Han har mycket kunskap och erfarenhet, som han förmår använda på ett vänligt men utmanande och inbjudande sätt."

 

Kent Lindgren, Verksamhetschef Ungdomskultur, Fryshuset Skärholmen
"
Som entreprenör och egen företagare under 2009-2014 var Kenneth och Akademin ett stort stöd då man som entreprenör ofta hamnar i dilemman som man står ensam i att lösa.
I min nuvarande roll som verksamhetschef för kultur & fritid/biträdande chef för Fryshuset Skärholmen har jag anmält ett antal fritidsledare till kurser som Kenneth erbjudit samt att jag använt honom som samtalsledare när vi haft planeringsdagar och utvecklingsmöten."
 

Jenny Danielsson Chef fritidsgårdsenheten Kultur och utbildning
Värmdö kommun

Fritidsledarna i öppen verksamhet på Värmdö möter just nu Kenneth var tredje vecka i handledning. Då hjälper han grupperna att orientera sig genom olika dilemman, svårigheter och utmaningar de möter i det dagliga arbetet. Kenneth har även på ett skickligt sätt lett vår enhet i ett arbete med att formulera uppdraget för öppen fritidsgårdsverksamhet i Värmdö Kommun till vår uppdragsgivare – politikerna. Processen har även lett till att vi fått en samsyn av uppdrag och yrkesroll inom arbetslaget.