Grupphandlednin

Gruppstorlek kan variera, i regel 4-8 personer. Vi träffas var 3-4 vecka i 2-3 timmar per träff över en längre tid.

* Grupphandledning är ett sökande.
Ibland är det ett sökande mot ett gemensamt mål, ibland är det sökandet som skapar målet. 

* Grupphandledning är ett sätt att skapa handlingsberedskap och kunskap om problem, invanda förhållningssätt, rutiner och förestående utmaningar i det gemensamma arbetet. 

* Grupphandledning är ett samarbete med deltagarna. Ibland agerar handledaren som en ”guldgrävare” som hjälper till att gräva fram kunskaper, insikter eller färdigheter som deltagarna redan har, men inte kunnat plocka fram och använda.         Ibland agerar handledaren som ”alkemist” och söker något helt nytt, tillsammans och i dialog med deltagarna.

Hur handledningen ska utformas och genomföras beslutas av mig och uppdragsgivaren tillsammans. Är detta inte möjligt, kan en handledningsprocess starta med mål att undersöka vad som är önskvärt och möjligt.