Personlig coachning

Du kanske bara är utan idéer eller vill hitta nya tankebanor för att utvecklas som person. Eller du kanske har fastnat inför en svårlöst situation och vill ha någon som hjälper dig att vända och vrida på situationen och upptäcka nya perspektiv som skapar nya lösningar.

Jag använder grunderna i den struktur som finns i Främjande ledarskap, utvecklat av mig under många års erfarenhet av personlig handledning, men inspirationen kommer från många håll. 

 

Grupphandledning

Gruppstorlek kan variera, i regel 4-8 personer. Vi träffas var 3-4 vecka i 2-3 timmar per träff över en längre tid.
* Grupphandledning är ett sökande. Ibland är det ett sökande mot ett gemensamt mål, ibland är det sökandet som skapar målet. 

* Grupphandledning är ett sätt att skapa handlingsberedskap och kunskap om problem, invanda förhållningssätt, rutiner och förestående utmaningar i det gemensamma arbetet.