Personlig coachning

Du kanske bara är utan idéer eller vill hitta nya tankebanor för att utvecklas som person. Eller du kanske har fastnat inför en svårlöst situation och vill ha någon som hjälper dig att vända och vrida på situationen och upptäcka nya perspektiv som skapar nya lösningar.

Jag använder grunderna i den struktur som finns i Främjande ledarskap, utvecklat av mig under många års erfarenhet av personlig handledning, men inspirationen kommer från många håll. 

Min coachning syftar till att frigöra din egen potential som människa och yrkesperson. Eftersom ingen metod eller modell passar alla, söker vi det arbetssätt som passar dig och som vi tillsammans ägnar oss åt, där min breda erfarenhet från filosofi, pedagogik, ledarskap och folkbildning, kan vara till stor hjälp.