Kurser

En staty

Kommunikation och samarbete på arbetsplatsen

Att skapa ett arbetsklimat där alla drar åt samma håll och var och en växer i sin roll som en viktig del i teamet, är väl en dröm för varje arbetsgrupp.  Den drömmen kan bli sann med rätt ledning och med rätt kompetens.

Kommunikation och samarbete på arbetsplatsen stödjer en sådan utveckling. Den introducerar arbetsverktyg och visar på möjligheter på olika nivåer. Vi menar att varje arbetsgrupp kan skapa sin egen kultur som främjar både verksamheten och utvecklingen hos varje enskild gruppmedlem.

En skogsstig

Ledarskapsutveckling och yrkesprocesser

Prenumerera på en eller flera platser för din organisation och bemanna platsen med den som just nu i din organisation vill utveckla sitt ledarskap i en grupp med andra ledare med samma intentioner. Under våra träffar jobbar vi med att coacha varandra och söker efter en tydlig yrkesidentitet med det främjande ledarskapet som grund.

 

Frukt i ett träd

Yrkesintroduktion för fritidsledare

Yrkesintroduktion för fritidsledare

Målgrupp: Fritidsledare med liten erfarenhet eller liten omfattning i sin anställning. Även ledare med längre erfarenhet, som vill uppdatera sina kunskaper om yrkesrollen och ledarskap.
Varje kurs kan ta emot max 12 deltagare.Kursen pågår och är full.
Ny kurs till hösten - ansök

 

FRÄMJANDEPRESENTATÖRER 2024

Målgrupp:
Tidigare deltagare som genomgått en ettårig utbildning i Främjande ledarskap (FL) och som vill fördjupa sig i ämnet med fokus på presentation av FL till olika målgrupper.