Kommunikation och samarbete på arbetsplatsen

På en arbetsplats där klyschor ”raka rör” och ”högt till tak” används för att beskriva förhållningssättet till varandra, döljer sig ofta brister i kommunikationen. Arbetsplatsen kan också upplevas ibland som osund.

En sund inställning till gruppmedlemmar sinsemellan och till arbetsplatsen i helhet kan beskrivas med begreppen ”ärliga reaktioner”, ”omsorgsfull återkoppling” och ”kreativa möten”.

Det är ledningen som har det övergripande ansvaret och kan gynna utvecklingen genom att ta initiativ till att värdera den kultur som råder på arbetsplatsen och bedöma om den behöver ändras. Ledningen bör formulera och framföra sin idé om hur kulturen borde vara på arbetsplatsen. 

Det som bör skapas är ett gemensamt ansvar. Alla gruppmedlemmar bör involveras i den kreativa strukturella förändringsprocess som är nödvändig för att skapa en ny kultur med ett nytt förhållningssätt på arbetsplatsen. 

Det stöd i processen som Kommunikation och samarbete på arbetsplatsen kan erbjuda, bygger på teorier, förklaringsmodeller och övningar som kan tydliggöra och påskynda en lyckad process.

Målet för arbetet formuleras i samarbete med uppdragsgivaren. Därefter utformas de strategier och strukturer som är lämpliga för den aktuella arbetsplatsen.