Yrkesintroduktion för fritidsledare våren 2018

Målgrupp:
Fritidsledare med liten erfarenhet eller liten omfattning i sin anställning. Även ledare med längre erfarenhet, som vill uppdatera sina kunskaper om yrkesrollen och ledarskap.

                              
Varje kurs kan ta emot max 12 deltagare.


Datum
 Kurs 1   17/1, 18/1, 21/2, och 21/3,  2018

Omfattning:
15 studietimmar. Samtliga tillfällen mellan 18.00 – 21.00

Plats:                     
Maria Trappgränd 7 C (5 min promenad från Slussen)


Innehåll:                
Ett ungt yrke med lång historia
 • Hur har fritidsledaryrket vuxit fram och förändrats?
Uppdrag i politiska organisationer
 • Hur styr uppdraget mitt arbete?
Målgrupper och behov
 • Hur får jag reda på verkliga behov hos min målgrupps?
 Yrkesrollen
 •  Hur ska jag skilja på mig som person och som ledare?
 •  Hur definierar jag mitt yrke och hur skiljer det sig från andra yrken som arbetar med barn och ungdomar?         
 Det främjande ledarskapet
 •  Några teorier som är grunden i det främjande ledarskapet.
 •  Hur kan jag stödja och respektera alla jag möter?
 • Hur kan jag både ge och ta ansvar för målgruppens behov
 Samspel med kollegor och besökare
 •  Hur kommunicerar och återkopplar jag till andra?
Situationsanalyser
 • Hur ska jag förstå och hantera de situationer jag och andra hamnar i på jobbet?
Egen observation och reflektion
 • Mellan 2a och 3e tillfället får du en uppgift som ska lösas på din ordinarie arbetsplats.


Kursledare:             Kenneth Westin, folkbildare, ledarskapskonsult och handledare.

Material:                 Varje deltagare får en egen ”Ledarskaps-anteckningsbok” och                                 
                               ”Det omsorgsfulla ledarskapet”, Mårten Roosvall som PDF

Kursintyg:              Intyg till alla som närvarat och bidragit med en egen observation och reflektion

                            
Kostnad:                 2.500:- exkl moms