Vi tror att formella och informella nätverk kan vara till stor nytta och glädje för individuell utveckling.
Vi vill med vår verksamhet uppmuntra och stödja olika nätverk.

 

Föreståndarakademin

I september 1996 träffades 12 arbetsledare från 8 kommuner i Storstockholm tillsammans med Kenneth Westin som då var verksam som folkhögskollärare. Vid mötet diskuterades hur den ensamhet som arbetsledarna upplevde skulle kunna brytas. 
Idén om ett yrkesnätverk tilltalade alla och namnet Föreståndarakademin etablerades.