Föreståndarakademin

I september 1996 träffades 12 arbetsledare från 8 kommuner i Storstockholm tillsammans med Kenneth Westin som då var verksam som folkhögskollärare. Vid mötet diskuterades hur den ensamhet som arbetsledarna upplevde skulle kunna brytas. 
Idén om ett yrkesnätverk tilltalade alla och namnet Föreståndarakademin etablerades. Kenneth fick i uppdrag att utforma ett principförslag och inbjuda till en ny träff. Under åren har mötesstruktur och  antal ledamöter varierat. Men fokus har hela tiden varit att utveckla arbetsledarrollen.
Syftet med Föreståndarakademin är att utveckla arbetsledarrollen till nytta för ledamöterna, deras organisationer och sektorn i stort.

 

 • Akademin skall bestå av erfarna och kloka föreståndare eller andra arbetsledare för personalgrupper vid öppna fritidsverksamheter, som vill utveckla sin yrkesroll.
 •  Sekreterare och sammankallande är Kenneth
 • För att kunna väljas in i Akademin måste närmaste chef ge sitt samtycke.
 •  Nya akademiledamöter inbjuds att bli med av Kenneth efter samråd med de nuvarande ledamöterna.
 • Att väljas in i Akademin är ett livslångt förtroende. Det går att bli passiv ledamot och då få alla utskick och protokoll samt inbjudan till en årlig återträff. Som passiv betalas ingen årsavgift
 • Mötet skall ses som en del av ordinarie arbetet och ligga på arbetstid.
 • Antalet möten bör vara 8 –10 per år
 • Akademin lägger fast ett mötesschema varje verksamhetsår
 • Akademin skall ha en grundbudget för det löpande arbetet (kontakter, förberedelser, protokoll, studiematerial,  utskick möteslokal etc)
 • Akademin skall fokusera på att belysa och utveckla arbetsledartskapet.
 • Akademin erbjuder sina ledamöter ett kollektivt mentorsskap
 • Kostnaden för ett års medlemskap fastställs av Akademin.  2001/2002 justerades avgiften senast till 6.500:-/ledamot/år

För medlemmar